500 modelových viet mužský hlas usporiadaných podľa typu

Na zobrazenie súborov použite jeden z týchto programov:

Audacity

Speech Analyzer