500 modelových viet ženský hlas usporiadaných podľa typu

Na zobrazenie súborov použite jeden z týchto programov: 

Audacity

Speech Analyzer