Modelové vety s vizuálnym upozornením

Na zobrazenie súborov použite jeden z týchto programov: 

Audacity
https://www.audacityteam.org/download/

Speech Analyzer
https://software.sil.org/speech-analyzer/